Kontakt

Museum scriptum s.r.o.

Jednatel: PhDr. Vít Smrčka
Trachtova 1130/2, 158 00 Praha 5

IČO: 177 73 521 DIČ: CZ177 73 521
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, dne 25.11. 2022, oddíl C, vložka 375912

mob.: +420 737 167 812
e-mail: smrcka@povltavsko.cz
web: povltavsko.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 5
číslo účtu: 123-94435140257/0100