Kontakt

EkoAuto s.r.o.
Jednatel: PhDr. Vít Smrčka
Trachtova 1130/2, 158 00 Praha 5
IČO: 24120936 DIČ: CZ24120936
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, dne 15. června 2011, oddíl C, vložka 180421
mob.: +420 737 167 812
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. číslo účtu: 43-9248360297/0100