Vltavani chtějí vorařské řemeslo na seznam UNESCO

Plavení dřeva a voroplavba patří k jedné z nejstarších profesí lidstva. Byl to nejjednodušší způsob, jak přepravit dřevo z lesů do měst a osad k jejich rozvoji. Vltava byla pro dřevo hlavní dopravní cestou na našem území.

 Po staletí plavecká profese vzkvétala a obchod s dřevem prosperoval. Většina dřeva plaveného po Vltavě a jejích přítocích končila v Praze v Podskalí. Některé vory se plavily až do Hamburku. V dnešní době se již plavení dřeva nepoužívá k dopravě dřeva, ale jsou u nás spolky, které toto staré řemeslo udržují a předávají znalosti dalším generacím. Nejstarším takovým spolkem je spolek „Vltavan“ založený v roce 1871 v Praze, následovaly spolky v Davli (1897), Štěchovicích (1898) a v Purkarci (1902).

 

Vory staví na ukázku

Spolky zakládali plavci a lidé, kteří se plavením dřeva a obchodem s ním živili. Tyto spolky fungují i v dnešní době a udržují tradice vorařské profese. Snaží se předávat znalosti plaveckého řemesla dalším generacím i když už jen symbolicky. V dnešní době je obtížné sestavit 120metrový pramen o 5 tabulích a plout s ním po Vltavě, když je řeka spoutaná přehradami a voda téměř neteče. I přesto se čas od času tyto prameny staví, abychom ukázali plavecké řemeslo dalším generacím. A právě tyto jednotlivé spolky se v roce 2000 spojily ve „Vltavan Čechy“ a jsou členy Mezinárodní vorařské asociace. Postupně od roku 2015, kdy byl spolek „Vltavan“ v Praze zapsán na Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury hl. m. Prahy, byly i ostatní spolky na tento seznam zapsány. Ale to byl jen začátek celého projektu. V roce 2017 po společné přípravě vltavanských spolků se podařilo zapsat „Tradice vorařství na řece Vltavě“ na Národní seznam tradiční lidové kultury České republiky.

Mezinárodní projekt

Od roku 2018 se připravuje ve spolupráci s podobně zaměřenými spolky sdruženými v Mezinárodní vorařské asociaci zápis na seznam UNESCO. Na přípravě se podílejí spolky z Německa, Rakouska, Polska, Litvy a České republiky. Jako poslední země se přidalo ještě Španělsko. Pro přípravu zápisu bylo potřebné připravit spoustu dokumentace, nejen fotografické a historické dokumenty, ale byl natočen i dokumentární film o činnosti jednotlivých spolků a činnosti mezinárodní asociace. Jednotlivé národní asociace již získaly i podporu národních ministerstev kultury. Když se všechno podaří připravit do konce letošního roku,  mohl by se projekt završit a „Timber rafting in Europe“ by mohl být zapsán na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

 

Vorařská předehra bude v září v Paříži

Součástí prezentace k zápisu je i připravovaná výstava o voroplavbě v sídle Českého domu v Paříži, která se uskuteční v září tohoto roku. Na přípravě výstavy spolupracujeme s francouzskou asociací, která se bohužel nepřidala k zápisu na UNESCO. Samozřejmě by tím byl splněn náš cíl o zapsání tradičního plaveckého řemesla, řemesla našich předků, ale nejen našich. I plavců, kteří plavili dřevo po řekách v celé Evropě.

Václav Hodr

předseda Vltavanu Praha