Publikace „Tenkrát v Sedlčanech“

Neznámé kapitoly z historie Sedlčan nabízí kniha od Jaroslava Nádvorníka  „Tenkrát  v Sedlčanech“. Knihu vydalo Městské muzeum Sedlčany a její slavnostní křest se uskutečnil  4. prosince.

Aleš Smrčka

Publikace má 414 stran rozdělených do tři oddílů. Úvodní se jmenuje Sedlčany v datech.  Jedná se o chronologicky řazený soupis důležitých událostí města od první písemné zmínky do naší současnosti. Čtenář zde najde také přehled počtů obyvatel a domů města v průběhu staletí, soupis starostů od roku 1820 a seznam správců, řídících či ředitelů sedlčanské školy od prvního záznamu do současnosti.

J_NADVORNIK_POZVANKA_mail

Druhý, stěžejní oddíl knihy s názvem Sedlčany v obrazech obsahuje přes 780 reprodukcí historických pohlednic, fotografických momentek, historických map a plánů, dobových reklam, dokumentů, kreseb či obrazů nebo snímků soudobých reálií. Většina obrazového materiálu je podrobně komentovaná. Tento oddíl je rozdělen do osmi částí.

Ve třetím oddíle Povídky autor předkládá čtenáři devět beletrizovaných příběhů, které se v Sedlčanech udály. Vychází hlavně z vyprávění svého otce a ze vzpomínek dalších pamětníků. První příběh se odehrává v roce 1894.  Kniha je k dostání v sedlčanském muzeu, městské knihovně a v Regionálním informačním středisku v Sedlčanech. Doporučená prodejní cena je  450 Kč.